Βιογραφικο

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Απόφοιτος Σ.Σ.Α.Σ Ιατρικού Τμήματος (1990-1996) με βαθμό πτυχίου «καλώς»
 • Εκπαιδευόμενος στο 401 ΓΣΝΑ το 1997
 • Ιατρός Μονάδας 524 Μ/ΚΤΠ στο Αμύνταιο Φλωρίνης το 1998
 • Διοικητής Δριας Υγειονομικού ΕΛ.ΔΥ.Β (Ελληνική Δύναμη Βοσνίας) από 12/98 ως 7/00
 • Ειδικευόμενος στην Α Χειρουργική Κλινική του 424 ΓΣΝΕ (Θεσσαλονίκη) από 7/00 ως 8/02
 • Ειδικευόμενος στην Πλαστική Χειρουργική Κλινική του 6ου Ογκολογικού Νοσοκομείου ΙΚΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» από 11/02 ως 4/07
 • Εθελοντής Ιατρός στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004
 • Δντης Χειρουργικού Τομέα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ρόδου από 27.09. 2007 ως 26.09.2011.
 • Επιμελητής της Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ από 27.09.2011 ως 5.09.2016.
 • Δντης Πλαστικής Χειρουργικής 417 ΝΙΜΤΣ από 6.09.2016 ως 10/09/2017
 • Αν. Δντης Πλαστικής Χειρουργικής 417 ΝΙΜΤΣ από 11/09/2017 ως 10.8.2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

e-mail: info@kurmizoglou.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠαναγιώτης Κυρμίζογλου του Σπυρίδωνος

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη 19/10/1971

Κυρμίζογλου Παναγιώτης