Αυξητικη ζυγωματικων

Η αύξηση των ζυγωματικών μπορεί να γίνει με χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιώντας τοπική ή γενική αναισθησία. Η αύξηση των ζυγωματικών επιτυγχάνεται είτε με χειρουργική επέμβαση είτε με ενέσιμα υλικά.

Αυτό που κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε ενθέματα σιλικόνης που έχουν το σχήμα των ζυγωματικών σε διαφορετικά μεγέθη, ανάλογα με τον όγκο που θέλουμε να έχουν τα ζυγωματικά. Αυτό έχει να κάνει με την συμμετρία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Οι τομές μπορούν να γίνουν μέσα από το στόμα χωρίς να φαίνεται τίποτα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τομή της βλεφαροπλαστικής.

Μετά την επέμβαση δεν χρειάζεται παραμονή στην κλινική. Θα υπάρχει ένα οίδημα για λίγες ημέρες το οποίο σταδιακά υποχωρεί ώστε μετά από μία εβδομάδα έως δέκα ημέρες θα μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς πρόβλημα ο υποβληθείς σε αυτήν την επέμβαση. Η επέμβαση γίνεται με τοπική ή γενική αναισθησία σε ιδιωτική κλινική. Εναλλακτικά, μπορούμε να αυξήσουμε τον όγκο των ζυγωματικών χρησιμοποιώντας ενέσιμα υλικά στο ιατρείο. Το αποτέλεσμα έχει διάρκεια περίπου ενάμιση έως δύο έτη.

Κυρμίζογλου Παναγιώτης