Αποκατασταση Μαστου

Στην αποκατάσταση μαστού η ασθενής έχει ενεργό συμμετοχή και παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του τρόπου που αυτή θα γίνει. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης με ενθέματα σιλικόνης είναι απλούστερες και λιγότερο επιβαρυντικές για τη γενική κατάσταση της ασθενούς, παρουσιάζουν όμως ένα μικρό ποσοστό επιπλοκών που αφορά κυρίως τον σχηματισμό αιματωμάτων, την επιμόλυνση των ενθεμάτων και τη διάνοιξη τραυμάτων. Συνήθως, με την κατάλληλη θεραπεία, οι επιπλοκές αυτές αντιμετωπίζονται επιτυχώς. Οι επεμβάσεις με τη χρήση αυτόλογων ιστών έχουν λιγότερες επιπλοκές, είναι όμως βαρύτερες, μεγαλύτερης διάρκειας επεμβάσεις που επιμηκύνουν την ενδοκλινική παραμονή των ασθενών.

Στόχος της επέμβασης είναι η δημιουργία ενός μαστού συμμετρικού με τον ετερόπλευρο σε σχήμα, όγκο και διαστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, αρκετές φορές κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια κάποιου τύπου μαστοπλαστικής αυξητική, μειωτική ή ανόρθωση και στον υγιή μαστό προκειμένου να έχουμε ένα αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα. Η επέμβαση αυτή γίνεται συγχρόνως με την αντικατάσταση του διατατήρα με μόνιμο ένθεμα, όταν έχει επιλεχθεί αυτός ο τρόπος αποκατάστασης. Στο τελικό στάδιο και υπό τοπική αναισθησία αποκαθίσταται το σύμπλεγμα θηλής- θηλαίας άλω.

 

Πηγή: onmed.gr

Κυρμίζογλου Παναγιώτης